Home

Apie TMA

Lithuania

 

Projekto tikslas

„Vaizdaus turinio internete kūrimo abėcėlė“ (angl.k. – Telecentre Multimedia academy) projektas yra skirtas supažindinti, skatinti ir mokyti suaugusius žmones naudotis saityno 2.0 (angl. k. – Web.2.0) teikiamomis turinio kūrimo galimybėmis, audiovizualinėmis priemonėmis, fotografija. Įgyvendinama Europos šalyse ši iniciatyva atvers galimybę neįgudusiems interneto vartotojams paprastai išmokti įvairialypio turinio kūrimo pagrindų.

Projekto trukmė: 2 metai (2012 m. lapkritis – 2014 m. balandis)

Projekto pabaigoje laukiama šių rezultatų:

•    studijos „Europos šalių vaizdaus turinio kūrimo internete mokymo programos suaugusiems“;
•    vaizdaus turinio kūrimo internete mokymosios medžiagos ir metodologijos mokytojams 8 projekto kalbomis;
•    6 naujai įsteigtų vaizdaus turinio kūrimo internete centrų projekto įgyvendintojų šalyse
•    projekto svetainės;
•    sukurtos programos žinomumo ir jos poreikio gilesnio suvokimo Europos šalyse.

Projekto tikslinės grupės

Projekto konsorciumo šalių suaugę gyventojai, IKT ir kiti mokytojai, mokymo paslaugų teikėjai, viešosios interneto prieigos taškų koordinatoriai, suaugusiųjų mokymo institucijos, valstybės institucijų darbuotojai.

Projekto metu sukurtą mokomąją medžiagą rasite čia:

lithuanian tma

 

 

 

 
Projektas finansuojamas pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig partnerystės paprogramę.