Home

Par projektu TMA

Latvia

Multimediju prasmes ir nepieciešamas, lai veiksmīgi iekļautos mūsdienu informāciju sabiedrībā. Tās ir pamatprasmes, kas jāapgūst ne tikai jauniem cilvēkiem, bet arī pieaugušajiem un gados vecākajiem, vecākiem, skolotājiem un mediju profesionāļiem. Tas attiecas uz visām mediju jomām ieskaitot televīziju, video, radio, skaņu ierakstiem, drukātiem materiāliem, internetu un citām digitālajām saziņas tehnoloģijām.

Read more...

Page 2 of 2