Home

Despre TMA

Romania

 

Scopul proiectului

Proiectul TMA vizează furnizarea unei căi flexibile de învățare în domeniul educației media digitale fiind un proiect special conceput pentru adulți.

Programul le va oferi cursanților abilități legate de înțelegerea, utilizarea și producerea de materiale media bazate pe folosirea TIC, incluzând materiale audio – video și fotografie. Proiectul TMA va stabili de asemenea, puncte de referință în întreaga Europă pentru a oferi cu regularitate adulților această oportunitate de învățare.

Durata proiectului – din Noiembrie, 2012 până în Aprilie, 2014.

Rezultate preconizate

La finalul proiectului, TMA va pune la dispoziție:

  • Raportul "Studiu privind programe de alfabetizare media în Europa pentru adulți"
  • Un program complet și validat privind educația media pentru adulți, completat cu materiale de învățare și materiale pentru profesori, în 8 limbi
  • Întocmirea a 6 academii multimedia în Europa
  • Un website ce va servi ca punct de referință pentru educația multimedia a adulților în Europa
  • Un grad de conștientizare ridicat cu privire la necesitatea de a realiza eforturi suplimentare pentru a sprijini educația media pentru adulți în Europa, pentru a promova incluziunea și participarea deplină și echitabilă în societate.

 

Grupurile țintă identificate

Grupurile țintă directe sau indirecte pentru proiectul Telecentre Multimedia Academy sunt: membrii ai consorțiului TMA; adulți care doresc să se perfecționeze în acest domeniu; profesori, formatori, facilitatori activi în educația adulților; actori interesați la nivel național (de exemplu, servicii de orientare, furnizori de formare); telecentre și instituții de învățământ pentru adulți, factori de decizie (la nivel european sau național).

romanian tma

Proiectul Telecentre Multimedia Academy este finanțat de către Comisia Europeană Programul de învățare pe tot parcursul vieții – Proiecte Grundtvig multilaterale.