Home

A TMA projekt

Hungary

 

A projekt célja

A projekt célja egy olyan felnőttképzés kialakítása (tananyagfejlesztéssel, próba képzésekkel, majd oktatási központok létrehozásával), amelynek célja a  multimédiás ismeretek oktatása: a program olyan készségeket fog fejleszteni, amelyek elengedhetetlenek a mai világban a médiában való eligazodáshoz, az információs és kommunikációs technológiai eszközök hatékony felhasználásához.

A projekt 2012 novembertől 2014 áprilisig tart.

A TMA projekt várt eredményei:

•    korábbi hasonló, multimédiás felnőttképzések feltérképezése Európában, ennek összefoglalása egy tanulmányban
•    multimédiás felnőttképzés: alapfokon és haladóknak egyaránt, 8 nyelven kidolgozva, validálva
•    6 Teleházas Multimédia Akadémia megalapítása Európában
•    egy weboldal létrehozása a multimédiás felnőttképzésről, amely referenciapontként használható a témában
•    szemléletformálás a média felhasználói ismeretek jelentőségéről, amely a társadalomban való teljes részvétel elengedhetetlen eszköze

Célcsoportok:

A TMA konzorciuma, azaz 8 európai civil szervezet, felnőtt diákok, felnőttoktatásban dolgozó facilitátorok, tanárok, képzők, nemzeti szintű partnekek mint pl. képzőintézetek, tanácsadók, Teleházak, és végül de nem utolsósorban a szakpolitikák irányítói hazai és Eus szinten.

hungarian tma

 

 

 

 

 

 

A TMA projektet az EU „Egész életen át tartó tanulás Programja", a Grundtvig Multilaterális Program támogatja.