Home

O TMA projektu

Serbia

 

Ciljevi projekta

TMA je projekat koji ima za cilj da pruži smernice za sticanje znanja u oblasti medijske pismenosti za odrasle. 

Kroz ovaj program polaznici će steći veštine koje će im pomoći da razumeju, koriste i stvaraju sadržaje zasnovane na IKT uključujući audio-vizuelne medije i fotografije. Takođe, TMA projekat će uspostaviti referentne tačke širom Evrope koje će nuditi odraslima ovu vrstu učenja.

Projekat traje od novembra 2012. do aprila 2014.

Očekivani rezultati

Na kraju TMA projekta biće dostupni:

  • Izveštaj  „Studija o programima medijske pismenosti  u Evropi za odrasle "
  • Kompletan i aktuelan program medijske pismenosti za odrasle, upotpunjen nastavnim materijalom, preveden na 8 jezika
  • 6 Telecentar multimedijalnih akademija u Evropi
  • Veb sajt kao referentna tačka za medijsku pismenost odraslih u Evropi
  • Veća svest o potrebama budućih ulaganja napora usmerenih na medijsku pismenost odraslih u Evropi, kako bi se unapredila njihova inkluzija, puno i ravnopravno učešće u društvu

 

Prepoznavanje ciljnih grupa

Direktne i indirektne ciljne grupe Telecentar multimedijalnih akademija su: članovi TMA konzorcijuma; odrasli polaznici; nastavnici; treneri; moderatori u obrazovanju odraslih, važni akteri (tj. pružaoci usluga); telecentri i obrazovne institucije za odrasle;  kreatori  politike ( EU i nacionalni).

serbian tma

 

 

 

 

 

 


Projekat Telecentar multimedijalna akademija finansira Evropska komisija za program celoživotnog učenja – Grundtvig multilateralni projekti.